Szkolenie z pierwszej pomocy obowiązkowe dla wszystkich pracowników szkoły.

Szkolenie to możecie Państwo zamówić w firmie BRD Ekspert – projekty, audyty i szkolenia. Więcej informacji: tel. 514 246 894, biuro@brdekspert.pl

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2140) szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy będzie obowiązkowe dla wszystkich pracowników szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych. 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywającej w szkole, wszyscy pracownicy powinni być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, gdzie liczy się czas udzielenia poszkodowanemu pomocy, ważne jest by każdy z pracowników, który znajdzie się najbliżej osoby potrzebującej pomocy umiał zareagować w danej sytuacji.


Szkoły mają czas na dostosowanie się do zmian do 1 marca 2019 roku.