Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”). Celem wprowadzenia regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę BRD Ekspert – projekty, audyty i szkolenia Izabela Kmieć, ul. Rodzinna 4/4, 41-500 Chorzów, telefon: +48 514 246 894, email: biuro@brdekspert.pl, NIP: 6271497292, REGON: 382106633- zwana dalej BRD.

I. OFERTOWANIE

 1. W przypadku gdy zwrócą się Państwo do BRD z zapytaniem dotyczącym naszej oferty lub innym wynikającym z faktu istnienia BRD Państwa dane będą przetwarzane w celu odpowiedz, a ich zakres będzie równoznaczny z danymi jakie Państwo sami nam prześlą.
 2. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (dane niezbędne do umowy lub do działań niezbędnych do jej zawarcia). W niektórych przypadkach, dane mogą być przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO  (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez BRD- Ważne: Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie. ).
 3. Państwa dane, udostępniane są jedynie upoważnionym pracownikom BRD oraz w niektórych przypadkach uprawnionym Organom Państwowym. Państwa dane BRD będzie przetwarzać do 5 lat od momentu wysłania zapytania.
  Mają państwo Prawo do żądania od BRD dostępu do danych osobowych które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do uzyskania ich kopii.
 4. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).
  Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób jedynie zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 5. Może się zdarzyć, że nasz pracownik poprosi Państwa o zgodę na wykorzystanie danych w innym celu niż ofertowanie. Zgody są odbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i są w 100% dobrowolne, a ich nie wyrażenie nie wpływa w żaden sposób na Państwa relacje z BRD. WAŻNE! Mogą Państwo w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

II.     REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Aktualnie BRD nie prowadzi rekrutacji, a ewentualnie przesłane dokumenty CV będą automatycznie usunięte.  

III.     KONTRAHENCI

 1. W przypadku gdy podejmiemy wzajemne działania w celu zwarcia umowy lub umowa zostanie/została zawarta, Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to w szczególności danych o płatnościach, miejscu dostawy towaru/świadczenia usługi, osób upoważnionych do realizacji zlecenia, wystawienia dokumentów sprzedaży.
 2. W przypadku gdy zostaniemy Państwa klientem, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji procesu wykonania usługi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). Dotyczy to w szczególności danych o płatnościach, danych adresowych nadawcy, osób upoważnionych do realizacji zlecenia.
 3. Państwa dane, udostępniane są jedynie upoważnionym pracownikom BRD oraz w niektórych przypadkach uprawnionym Organom Państwowym i zewnętrznej obsłudze finansowej/prawnej. Państwa dane przez dany podmiot z Grupy będą przewarzane przez okres trwania umowy oraz do 10 lat od jej zakończenia (jednak nie krócej niż 5 lat).
 4. Mają państwo Prawo do żądania od BRD dostępu do danych osobowych które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do uzyskania ich kopii. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).
 5. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób jedynie zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 6. Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym w ramach naszej działalności, w szczególności: Dane identyfikacyjne (np. Imię i nazwisko), Dane kontaktowe (np. Adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu), Status podatkowy (np. Identyfikator podatkowy), Dane bankowe (np. Dane rachunku bankowego), Dane finansowe (np. Dane majątkowe).
 7. W niektórych okolicznościach możemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe osób, z którymi posiadamy lub moglibyśmy nawiązać współpracę jak np. potencjalni klienci.
 8. Z niektórych przyczyn możemy gromadzić informacje dotyczące Państwa nawet gdy nie współpracujemy z Państwem bezpośrednio. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji gdy Państwa dane są przekazywane przez naszych klientów w szczególności jeżeli są Państwo: poręczycielami, przedstawicielami prawnymi (pełnomocnikami), pracownikiem klienta / partnera handlowego, członkami rodziny pracowników/ kontrahentów.
 9. Podstawą prawną tych działań są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez podmioty z Grupy (art. 6 ust.1 lit. f RODO) – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.
 10. Chcąc zrealizować wyżej wymienione cele możemy przekazać Państwa dane osobowe: usługodawcom, którzy wykonują usługi w naszym imieniu, firmom transportowym, organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo, ubezpieczycielom, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, audytorzy.