Firma BRD Ekspert – projekty, audyty i szkolenia świadczy kompleksowe usługi w zakresie różnorodnych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) stanowi obecnie jedno z najważniejszych wyzwań, przed którym stoi polskie społeczeństwo. Nienajlepsza pozycja naszego kraju w stosunku do innych państw Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa na drogach (szczególnie w aspekcie bezpieczeństwa pieszych) wymaga prowadzenia systematycznych działań infrastrukturalnych, projektowych, analitycznych oraz edukacyjnych. Działania te powinny zmierzać do projektowania „bezpiecznych” dróg, po których poruszać się będą uczestnicy ruchu o wysokiej świadomości zagrożeń występujących w ruchu drogowym.

Dzięki posiadanemu doświadczeniu w projektowaniu organizacji ruchu na drogach, ocenie dróg pod kątem potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz doświadczeniu edukacyjno-dydaktycznemu firma BRD Ekspert – projekty, audyty i szkolenia gwarantuje wysoki poziom usług.

Informacja: przetwarzamy państwa dane zgodnie z przepisami RODO, więcej znajdą państwo tutaj- RODO.