Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem jest elementem koniecznym do wprowadzenia jakichkolwiek zmian w oznakowaniu na drodze. Projekty organizacji ruchu dzielimy na projekty czasowej zmiany organizacji ruchu oraz projekty stałej (docelowej) organizacji ruchu.

Projekt stałej organizacji ruchu przedstawia organizację ruchu, która funkcjonuje na drodze „na codzień”. Wbrew pozorem stała organizacja ruchu na drodze stosunkowo często ulega zmianom, które wynikają ze zmieniających się oczekiwań poszczególnych grup uczestników ruchu oraz z powodu zmieniającego się zagospodarowania otoczenia drogi.

Cena projektu ustalana jest indywidualnie między innymi w oparciu o zakres zlecenia, charakter organizacji ruchu i lokalizację inwestycji.

Podstawowe akty prawne regulujące kwestie zmian w organizacji ruchu na drogach:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997, nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003, nr 177, poz. 1729 z późniejszymi zmianami)