Analizy ruchu wykonuje się najczęściej przed podjęciem decyzji o konieczności wykonania (analiza stanu istniejącego) i ostatecznej formie (ocena przyszłych warunków ruchu) inwestycji drogowej.

Firma BRD Ekspert – projekty, audyty i szkolenia oferuje usługi w zakresie doradztwa technicznego polegającego m.in. na:

  • wykonywaniu pomiarów natężenia ruchu drogowego (np. obligatoryjne dla zarządcy drogi publicznej regularne badania natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych);
  • ocenie warunków ruchu (analizy przepustowości) na skrzyżowaniach  i odcinkach międzywęzłowych;
  • opracowaniu analiz zasadności budowy sygnalizacji świetlnych.

Ceny analiz ruchu ustalane są indywidualnie między innymi w oparciu o zakres zlecenia i lokalizację obiektu.